Hvordan opsiger man sit lejemål?

contract-1464917_1920

Nu har mange af de tidligere indlæg omhandlet selve det at flytte hjemmefra eller i ny lejlighed – men hvad så når man har boet ude i et stykke tid, måske flere år, og gerne vil opsige sin lejlighedfor at flytte videre? Det vil jeg gerne have lidt fokus på, og har derfor skrevet dette indlæg.

Det her med at opsige ting, såsom sit arbejde, skifte bank eller sågar slå op med sin kæreste, det er aldrig rart! Men husk at din udlejer sandsynligvis har prøvet det mange gange før, og du jo er i din fulde ret til at opsige dit lejemål, så det er slet ikke så slemt.

Opsigelsesvarsel

Det er klart, at du ikke bare kan opsige din lejlighed fra den ene dag til den anden. I din lejekontrakt er der derfor aftalt, hvor langt dit opsigelsesvarsel er. Som udgangspunkt har alle dog et opsigelsesvarsel på 3 måneder ved opsigelse af en lejlighed, hvis der ikke er aftalt andet. Hvis du gerne vil hurtigt ud af din lejlighed, kan du dog høre din udlejer, om det er muligt, at du kan fraflytte tidligere.

Ved opsigelse af et værelse er opsigelsesvarslet som udgangspunkt 1 måned. Der kan dog være aftalt andet i din lejekontrakt. Du skal derfor altid være meget opmærksom på, hvad der står i din lejekontrakt!

Selve opsigelsen

Der er mange forskellige måder at skrive en opsigelse på. Nogle udlejere vil have det på en særlig måde, hvorimod andre ikke stiller deciderede krav. Der er lavet en skabelon, der kan følges, så man er sikker på at få alt det vigtigste med i sin opsigelse. Husk at underskrive opsigelsen.

Aflevere opsigelsen

Din opsigelse skal udarbejdes skriftligt. Du kan aflevere din opsigelse på flere måder. Det afhænger igen af, hvad der er aftalt i din lejekontrakt. Som noget helt nyt kan man aftale digital kommunikation i sin lejekontrakt. Hvis dette er aftalt, kan du kontakte din udlejer over mail og altså også sende din opsigelse på mail. Hvis i ikke har aftalt digital kommunikation, men du alligevel sender din opsigelse, og udlejer svarer på denne mail, vil din opsigelse dog tælle for afleveret alligevel. Ellers er udgangspunktet, at du skal aflevere den fysisk enten ved at sende den med posten eller du kan aflevere den fysisk hos din udlejer eller lægge den i din udlejeres postkasse, hvis du vil spare penge på frimærker.

Opsigelsesperioden

Når du har opsagt dit lejemål, er der jo en efterfølgende opsigelsesperiode. Her er det vigtigt, at du får gjort så meget som muligt ved lejligheden, så du kan få så meget som muligt af dit depositum tilbage. Faktisk er det vigtigt, at du får noteret alle fejl- og mangler ned igennem hele lejeperioden, så du kan dokumentere dette ved flytteopgørelsen. Det er super ærgerligt at skulle betale penge for noget, man faktisk ikke burde. Så hjælp dig selv ved at tage billeder og skrive ned!
I opsigelsesperioden kan du istandsætte det, som du har pligt til efter lejekontrakten. Typisk vil du være pålagt den indvendige vedligeholdelse. Du kan derfor foretage hvidtning, maling osv., og sørge for at lejligheden fremstår på samme måde, som du overtog den. Der stilles ikke krav til at dette gøres af en professionel, men kun til at vedligeholdelsesarbejderne er udført håndværksmæssigt forsvarligt – du kan derfor godt selv gøre det, hvilket i de fleste tilfælde vil være billigere end at lade udlejer gøre det.
Mange laver den fejl, at de til fraflytningssynet underskriver rapporten, selvom de er uenige i, at der skal foretages yderligere vedligeholdelsesarbejder, end de allerede selv har gjort. Hvis du synes, at du har istandsat lejligheden tilstrækkeligt i forhold til den stand, som du modtog lejligheden i, skal du altså ikke underskrive rapporten!

Så fik du også et godt råd til fraflytningssynet med her til sidst. Jeg håber, at du er blevet klogere, og du føler dig klædt på til at opsige dit lejemål, uden at skulle være bange for det!

Hvis du har brug for juridisk rådgivning, så kan du altid få hjælpe på www.digura.dk.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på print
Del på email

SE ANDRE INDLÆG