Hvilke forsikringstyper er der

teddy-562960_1920

Når du flytter ind i en ny lejlighed, er der en masse ting, du skal have styr på. Både indretningen er vigtig, men i lige så høj grad, hvilket internet du skal have, hvilken TV-pakke du skal vælge, men måske vigtigst af alt: dine forsikringer. Forsikringer kan være et større virvar, der kan skabe en del forvirring – specielt som ung, der lige er flyttet i lejlighed. Der findes en række forskellige forsikringstyper, men ikke alle er lige vigtige for dig som ung. Derfor giver vi dig her et overblik over fem forskellige forsinker – så kan du selv vurdere, hvilke der er værdifulde for dig.

Forsikringer til unge

Fælles for mange af forsikringsselskaberne er, at de tilbyder forsikringer skræddersyet til unge. Det kan både være en klassisk bilforsikring til unge, men også indbo-, rejse- og ulykkesforsikring kan man få specielt til unge, hvis man undersøger det godt nok. Så hvis du er på SU, og økonomien til tider er lidt presset, kan det være en god idé at undersøge, om der ikke kunne være penge at spare ved at undersøge markedet en ekstra gang og finde frem til de udbydere, der udbyder forsikringer specielt til unge. 

Fem forskellige forsikringstyper

Som nævnt er der en række forskellige forsikringstyper, men det er langt fra alle forsikringer, du som ung skal have. Vi vil i denne artikel give dig et overblik over fem af de vigtigste forsikringstyper, og vil ligeledes give et indblik i, hvorfor de kan være værdifulde for dig at have – selvom du er ung og på SU.

Indboforsikring

Den måske allervigtigste forsikringstype at have styr på er din indboforsikring. Indboforsikringen dækker alt det, du har i dit indbo. Dit indbo består af de ting, du ejer, hvilket kan være alt fra elektronik over til møbler, smykker og lignende. Grunden til at en indboforsikring er en væsentlig forsikring at have, er fordi den dækker, hvis der bliver begået indbrud i din lejlighed. Faktisk dækker den så meget, at skulle der opstå brand, ja, så dækker indboforsikringen stadig de eventuelle skader, der kunne opstå på dit indbo. Det er dog vigtigt at bide mærke i, at en indboforsikring ikke dækker ALT i dit indbo, da dyre cykler eksempelvis er i en kategori for sig. Dyre cykler kategoriseres som cykler, der koster over 12.500 kroner. Skulle det derfor ske, at du står med en cykel til mere end 12.500 kroner, på trods af at du er på SU, så vil det være fordelagtigt for dig at tilkøbe den ydelse til din indboforsikring. 

Selvom det blev nævnt lidt længere oppe, at din indboforsikring dækker elektronik, så passer det kun til en vis grad. Opstår der fejl på din elektronik, dækker din indboforsikring nemlig IKKE dette. Der skal man, igen, tilkøbe en ekstra forsikring til sin indboforsikring. Er du derfor den klodsede type, eller er du bare uheldig, så kan det være en god idé for dig at overveje at tilkøbe en elektronikforsikring til din indboforsikring – så skal du kun slippe den nette sum, som er din selvrisiko, som oftest er langt billigere end en reparation.

Ulykkesforsikring

En anden forsikring, der ikke er helt lige så vigtig at have, men stadig er rar at have i baghånden, hvis der skulle ske dig noget, er en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker, som navnet lidt afslører, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Med en ulykkesforsikring får du nemlig udbetalt erstatning i forbindelse med ulykker, hvor du ender med at få et varigt mén eller helt omkommer. Ulykkesforsikringen kan for eksempel dække dine udgifter til genoptræning hos en fysioterapeut, besøg hos en kiropraktor eller bare en tur til tandlægen, hvis du har fået skader efter en ulykke. Hos nogle forsikringsselskaber får du også udbetalt et beløb pr. dag, du bruger på hospitalet, såfremt du har været indlagt i mere end tre dage – din indlæggelse på hospitalet skal naturligvis være som følge af, at du har været med i en ulykke.

En ulykkesforsikring er også lidt speciel, da du kan vælge, hvornår den skal dække dig: heltid eller kun uden for arbejdstiden. Det kan være en fordel for dig at vælge kun at være forsikret uden for arbejdstiden, da mange ofte allerede er dækket i arbejdstiden gennem deres arbejdsplads. Derfor opfordrer vi til, at du undersøger, hvorvidt du er forsikret på arbejdspladsen eller ej, før du tegner en eventuel ulykkesforsikring.

Ansvarsforsikring

Hvor en ulykkesforsikring dækker de skader, du måtte få selv, dækker en ansvarsforsikring de modsatte: nemlig de skader, du påfører andre eller deres ejendele. Skulle det ske, at du påfører andre skade, kan det også ske, at de kræver et erstatningskrav fra dig. Og her vil en ansvarsforsikring være guld værd, da den vil dække et eventuelt erstatningskrav mod dig.

Bilforsikring

En af de mere åbenlyse forsikringstyper er bilforsikringen. Skulle det ske, at du vælger at købe eller lease en bil, skal du samtidig også tegne forsikring til den bil. Faktisk er det lovpligtigt i Danmark at tegne en ansvarsforsikring. Ganske ligesom en ansvarsforsikring til dig selv, dækker den, de skader du måtte påføre andre eller andet, imens du er ude at køre. Ved siden af den lovpligtige ansvarsforsikring kan du også vælge at tegne en kaskoforsikring. I forhold til ansvarsforsikring dækker denne, hvis der bliver forvoldt skade på din bil, hvad end du selv har forårsaget skaderne eller andre har påført dem din bil.

Rejseforsikring

Den femte og sidste forsikringstype, der kan være værd at overveje, er en rejseforsikring. Den dækker dig, som navnet afslører, når du er ude at rejse. Mange fravælger en rejseforsikring, da man som udgangspunkt er dækket i hele EU, når man har sit blå sygesikringskort med. Dog er der for mange, der overser, at dette sygesikringskort kun sikrer dig, at du er dækket på lige fod med borgerne i det til rejste land – og for mange lande i EU gælder det, at der, i modsætning til Danmark, er brugerbetaling, hvorfor du ender med at skulle betale, hvis du får brug for lægehjælp. Derfor kan det være en idé i at overveje at tegne en rejseforsikring, så du er dækket fuldt ud på dine rejser.

Alt efter hvordan dit rejsemønster ser ud i løbet af året, bør du også overveje, om du skal have en enkeltrejseforsikring eller en årsrejseforsikring. Forskellen ligger i, at en årsrejseforsikring dækker for alle de rejser, du tager på i løbet af året, hvorimod en enkeltrejseforsikring kun dækker én ferie. Så derfor bør du gøre op med dig selv, hvor meget du regner med at rejse i det kommende år, og derfra finde ud af, hvad der passer bedst til dig. Som en sidebemærkning bør det tilføjes, at prisen på en enkeltrejseforsikring er lavere end en årsrejseforsikring, men så snart du begynder at købe flere af dem, overstiger prisen hurtigt prisen på en årsrejseforsikring.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på print
Del på email

SE ANDRE INDLÆG