Boligstøtte

money-2724248_1920

Hvad er boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der er tilgængelig for alle, der bor til leje. Boligstøtte kan hjælpe dig som studerende med at betale din husleje og have flere penge til overs i det daglige.

Hvem er berettiget til boligstøtte

Som studerende kan du søge om boligstøtte, hvis du bor til leje med eget køkken. Det kræver desuden, at du bor i boligen hele året.

Hvis du bor sammen med din kæreste, din søskende eller måske flere af dine venner, så er det kun én af jer, der kan få udbetalt boligstøtte. I skal selv beregne det interne opgør heraf. Det er også muligt, at jeres boligstøtte bliver udbetalt direkte til jeres boligselskab, som trækker beløbet fra jeres husleje.

Hvis dine forældre har købet lejligheden til dig, kan du stadig søge om at få udbetalt boligstøtte efter de almindelige regler. Dette kræver blot, at du har underskrevet en lejekontrakt med dem.

Du kan søge om boligstøtte, hvis du er lejer i et fremlejeforhold. Her er det vigtigt, at du får udarbejdet en lejekontrakt mellem dig og din fremlejegiver. Ved ansøgningen om boligstøtte skal du medsende en kopi af din fremlejekontrakt. Du skal også være opmærksom på, om din fremlejegiver har meldt sin flytning til folkeregistret. Det er nemlig sådan, at når du søger om boligstøtte, så bliver der kigget på indkomsten for den pågældende beboer ifølge folkeregistret. Din fremlejegivers indkomst vil dermed blive medregnet, hvilket kan medføre, at du mister retten til din boligstøtte, fordi den registrerede indkomst for adressen er for høj.  

Hvordan beregnes størrelsen af boligstøtten

Boligstøtten beregnes ud fra forskellige forhold. Bl.a. indgår forhold som boligens størrelse, husleje, antallet af beboere samt disses årlige indkomst.

Husstandens Indkomst
Husstandens indkomst har betydning for fastlæggelse af størrelsen på din boligstøtte. Ved udregningen af denne indkomst indgår bl.a.:

  • Løn
  • SU (uddannelsesstøtte)
  • Indtægt ved selvstændig virksomhed
  • Positiv kapitalindkomst

Husstandens formue
Hvis du har en opsparing stående, er der risiko for, at denne vil påvirke din boligstøtte. I tilfælde af, at din formue overstiger et bestemt beløb, lægges der et formuetillæg oven i din årlige indkomst. I 2018 må du og øvrige beboere i lejemålet have en samlet formue på 756.100 kr., uden at det vil blive inddraget i udregningen af den tildelte boligstøtte.

Din formue består ikke blot af din opsparing. Værdien på din bil, gæld m.m. medregnes også i din samlede formue.

Lejemålets størrelse
Hvis dit lejemål er større end 65 m2, er du berettiget til at modtage en mindre boligstøtte. Denne grænse stiger med 20 m2 pr. extra beboende i lejemålet. Det vil sige, at hvis du bor med 2 roommates, er i berettiget til at modtage fuld boligstøtte, så længes jeres lejemål er mindre end 105 m2. Hvis du bor alene i et lejemål på 70 m2, vil du modtage 70% af din ellers berettiget boligstøtte. Dette princip finder også anvendelse, hvis i bor flere i et større lejemål. Hvis i som eksempel bor 2 i et lejemål på 90 m2, vil i modtage 90 % af jeres berettigede husleje.

borger.dk kan du beregne cirkastørrelsen på din berettigede boligstøtte. Du skal logge ind med NemID, så hav dette klart.

 

Hvordan søger man boligstøtte?

Du søger om boligstøtte digitalt på borger.dk/boligstoette. Som sagt skal du på borger.dklogge ind med NemID.
OBS: du kan også søge via en blanket, hvis du er digitalt undtaget.

Husleje
Du vil blive bedt om at oplyse din husleje. Du skal huske, at dette er din husleje eksklusiv forbrug, der skal angives. Du skal altså ikke regne forbrug med her.

Forbrug, der ikke skal medregnes i din husleje:
– varme
– vand
– el
– telefon, internet eller bredbånd
– forudbetalt leje
– indskud og afdrag på indskud
– vaskeri-udgifter
– fællesantenne

Hvis du betaler særskilt til forbedringer af lejemålet, kan du lægge dette beløb til din husleje.

Gemme undervejs
Undervejs i udfyldningen af formularen på hjemmesiden, kan du gemme. Du kan således lukke det ned og udfylde videre senere, uden at det hele slettes.
Det kan f.eks. være, at du skal finde dokumentation undervejs, men ikke lige har tid til at gøre det på det tidspunkt. Du kan således sagtens vende tilbage og gøre det senere, uden at du skal starte forfra.

Privat lejebolig
Hvis du bor privat til leje, er det en god idé at have fundet lejekontrakten frem. Denne skal nemlig medsendes i din ansøgning om boligstøtte. Det er et krav, at lejekontrakten skal være underskrevet af udlejer.

Alment boligselskab
Når du bor til leje i en lejebolig i et alment boligselskab, behøves du ikke indsende din lejekontrakt. Udbetaling Danmark får i dette tilfælde selv de relevante oplysninger fra dit boligselskab.

Flytning til folkeregistret
Husk at melde flytning til folkeregistret i god tid. Det er også en god idé, at gøre dette inden du søger om boligstøtte. Når du har meldt din flytning, kan du søge om boligstøtte.

Din ansøgning til Udbetaling Danmark behandles dog først efter, at du er flyttet ind. Af denne grund modtager du også først boligstøtte efter, at du er flyttet ind.

30 dage efter indflytning
Hvis du ønsker boligstøtte fra den dag, du er flyttet ind, skal du søge senest 30 dage efter, at du er flyttet ind. Du vil herefter få boligstøtte betalt med tilbagevirkende kraft, når din ansøgning er behandlet.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du bruge guiden i denne video: http://film.atp.dk/skal-du-soge-boligstotte

Hvordan bliver den udbetalt?

Der er to måder din boligstøtte kan blive udbetalt på. For det første kan den blive udbetalt direkte til dig, og vil derved gå ind på din bankkonto hver måned. For det andet kan den blive udbetalt til dit boligselskab. Her vil boligselskabet fraregne boligstøtten fra din månedlige leje.

Ingen minder vi dig om, at hvis du ønsker boligstøtte udbetalt tidligst muligt, skal du søge om boligstøtte senest 30 dage efter indflytningsdagen.

Ved udflytning

Din berettiget boligstøtte flytter ikke automatisk med dig, når du flytter adresse. Ved fraflytning skal du gå ind på borger,dk og stoppe boligstøtten på din forhenværende adresse, og søge boligstøtte til din nye adresse påny.

DEL INDLÆGGET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

SE ANDRE INDLÆG

Close Menu